Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


26-08-2017

25-08-2017

24-08-2017

23-08-2017

22-08-2017

21-08-2017

Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, d'adhesió al Pacte de 21 de març de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, relatiu als criteris que regiran les bases de les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8109, 21/08/17).

Extremadura

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 160, 21/08/17).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 160, 21/08/17).

 © Confederación de STEs-Intersindical